2013-03-26

Pirmoji savigynos nuo policininkų-sadistų bei juos globojančių policijos vadų spec.operacija - įsiveržimas į tiesioginę TV

www.lrytas.lt/lietuvos-diena/aktualijos/seimo-narys-n-puteikis-isiverze-i-tiesiogini-lietuvos-ryto-televizijos-eteri.htm

Prieš savaitę LRT tiesioginiame eteryje (laidoje "Tautos aikštė" 2013-02-28: „Ar yra teisingumas" Lietuvoje? (http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/34161/tautos_aikste.nacionaliniai_debatai?popup ) žadėjau steigti savigynos nuo policininkų-sadistų ir juos globojančių policijos vadų būrius.

Kodėl reikia nestandartinių veiksmų? Todėl, kad aukščiausi LT vadovai bei visų partijų vadovai apsimeta, kad nepastebi žemiau pateikiamų neriboto žiauraus uniformuotojų smurto atvejų prieš silpnesnius, negalinčius apsiginti visuomenės narius.

LRT laidoje "Tautos aikštė" žadėjau policijai, kad kol nebus nubausti 72 metų amžiaus kaunietės močiutės A.Ramanauskienės kankintojai-policininkai (kurie yra aukštinami pareigose ir jiems didinama alga) ir kol nebus jų byla paviešinta visai Lietuvai, tol policijai teks laukti šių savigynos būrių TAIKIŲ veiksmų, kurie jiems bus didelis NETIKĖTUMAS.

Todėl  šiandien, 2013 03 26 d. ir buvo atlikta pirmoji operacija - spec."būrys" įsiveržė į tiesioginį TV eterį ir sėkmingai paviešino žemiau pateiktą informaciją:

Policija skyrė 50 tūkst. Lt Chorų karams, gal jie galėtų suburti policininkų-sadistų chorą?:

N.P.: jei jau policija savireklamos sumetimais skiria 50 000 Lt Chorų karams, gal jie galėtų suburti kitokį chorą?

Pvz. iš tų 2-ų policininkų sadistų, kurie taikė KOVINIUS veiksmus prieš 72 metų vaikų darželio auklėtoją MOČIUTĘ Agotą Ramanauskienę, apkaltinę ją prekyba neva be leidimo obuoliais Kaune, po ko ji atsidūrė komoje.

Taip pat į tą chorą galėtų įsijungti ir 5 Jurbarko policininkai, kurie atmušė inkstą žiauriai ir ilgai spardydami niekuo dėtą jurbarkietį Miščiukaitį.

Ten taip pat galėtų dalyvauti ir šiuos 7-is policininkus-sadistus dangstantys žiaurieji policijos vadovai Skvernelis, Požėla, Kauno komisaras Kaminskas, kuriems negaila spardomų senučių, bei neteisėtai signatarus B.Genzelį ir R.Ozolą , bei visuomenės veikėjus D.Kuolį bei P.Gylį persekiojęs bei jų mitingui tyčia trukdęs (čia cituoju iš įsiteisėjusio teismo sprendimo) Vilniaus policijos vadas Lančinskas?

Gal toks choras pagaliau teiktųsi visuomenei paaiškinti, kodėl vilkinama nubausti šiuos policininkus-sadistus, kodėl jiems didinami atlyginimai, užuot algas didinus sąžiningai dirbantiems, pvz. kriminalistams, kodėl tie sadistai-policininkai aukštinami pareigose ir visokeriopai globojami bei policijos vadų ginami ir kodėl švaistomo policijos resursai taikiems signatarų mitingams neva saugoti ir trukdyti, bei bergždiems ginčams teismuose, kuriuos policija pralaimėjo.

O po to policijos vadai sako - duokit daugiau pinigų.

O kai Seimas duos, ar tie pinigai pateks ir minėtų policininkų-sadistų SKATINIMUI ir tolesniems ginčams su signatarais bandant jiems uždraust mitinguot?

Ar po algų padidinimo vaikai, piešiantys kreidutėmis žodį TIE-SOS bus kišami į DIDESNIUS narvus policijos šunims policijos automobiliuose ir tardomi tėvams nedalyvaujant?

Ar padidinus algas tie 7-i policijos vadovų globojami policininkai-sadistai  senutes ir surakintą žmogų spardys šiek tiek GAILESTINGIAU?

1 komentaras:

Algimantas Končius rašė...

Standartiniai policijos greito iškvietimo kodai: vaikai piešia kreidelėmis; muša policininką; rado šovinį;. Garantuotai atvyks du ekipažai. Keista policininkų logika, kuo labiau valdantieji jais nesirūpina, tuo labiau policija valdančiuosius gina, tuo aršiau puola protestuojančius prieš neteisingumą ir paprastus piliečius. Bet kad nematyti policininko su prasta mašina.