2021-06-01

Pr. visuomenei: Dvi politinės partijos ir jų vadovai šiandien kreipėsi į LRT Tarybą, generalinę direktorę ir etikos inspektorę reikalaudami paneigti LRT eteryje paskleistą tikrovės neatitinkančią informaciją

Pranešimas visuomenei:

 

Dvi politinės partijos ir jų vadovai šiandien kreipėsi į LRT Tarybą, generalinę direktorę ir etikos inspektorę reikalaudami paneigti LRT eteryje paskleistą tikrovės neatitinkančią informaciją

 

Reikalaudami paneigti tikrovės neatitinkančią informaciją, kuri buvo paskelbta gegužės 17 dieną portalo lrt.lt publikuotame I. Makaraitytės straipsnyje „LRT tyrimas. Už Šeimų maršo rengėjų ir rėmėjų – antiNATO mitingų šleifas, pronacistinės organizacijos ir ryšiai su VSD ataskaitose minimais asmenimis", šiandien į LRT Tarybą, generalinę direktorę ir etikos inspektorę oficialiai kreipėsi Centro partija – Tautininkai ir Lietuvos Tautininkų ir Respublikonų sąjunga bei jų pirmininkai N. Puteikis ir S. Gorodeckis.

LRT portale buvo publikuotas straipsnis įvardinamas kaip „tyrimas", tačiau jame iš tiesų nėra jokio tyrimo, nes pačių „tyrimo objektų", tarp kurių įvardijami ir mes - Sakalas Gorodeckis, Naglis Puteikis, Gintaras Songaila bei kiti centristai ir tautininkai, nuomonės iš viso nebuvo klausiama. Dėl publikuojamų faktų ir teiginių apie mus teisingumo su mumis iš viso nebuvo tikslinamasi, kaip ir apskritai dėl „tyrime" publikuotos informacijos apie įvykius ir renginius, kuriuose, kaip melagingai skelbiama, esą mes ir mūsų atstovaujamos organizacijos dalyvavo ar netgi juos organizavo, tačiau mūsų net nebuvo apie juos teiraujamasi. Vienintelis klausimas, kurį „tyrimą" parengę LRT žurnalistai uždavė Sakalui Gorodeckiui, buvo toks:

„Jums rašo Jurgita Čeponytė iš LRT. Analizuodama pastaruosius kelerius metus vykusius protestus įvairiais klausimais, pastebėjau, kad esate prisidėjęs organizuojant arba dalyvavote juose. Kodėl dalyvaujate daugelyje protestų net ir labai skirtingoms temoms skirtų?". S. Gorodeckis į šį laišką atsakė apie įvairius renginius, kuriuos jis organizavo, tačiau nė vieno įvykio ar renginio, kuris aprašomas „tyrime", neminėjo. „Tyrimo" autorė nei apie vieną vėliau publikacijoje aprašomą įvykį ar renginį S. Gorodeckio nieko nepaklausė. LRT teigia, esą stengėsi susisiekti su visais „Didžiojo šeimos gynimo maršo" bei kitų protestų organizatoriais ir etatiniais dalyviais, tačiau atsakymus į klausimus gavo tik iš kelių." Su Lietuvių tautininkų ir respublikonų sąjungos pirmininku Sakalu Gorodeckiu viena iš „tyrimo" autorių susisiekė, tačiau nieko apie „tyrime" minimus faktus ir teiginius taip ir nesiteikė paklausti. O su Nagliu Puteikiu bei su Gintaru Songaila nė „susisiekti" nepabandė.  

Minėtame LRT „tyrime" visi jame paminėti asmenys bei organizacijos yra tyčia suplakti į viena. Todėl pavadinime ir jo tekste pateikiami apibūdinimai: „pronacistinės organizacijos", „antiNATO šleifas", „ryšiai su VSD ataskaitose minimais asmenimis" ir kt. be jokio pagrindo meta šešėlį mūsų atstovaujamų organizacijų reputacijai, žeidžia mus asmeniškai, neatitinka tikrovės yra melagingi ir šmeižikiški.

Jokiuose „protestuose prieš NATO" tautininkų ir centristų partijos niekada nėra dalyvavusios ir šių partijų vėliavų niekada tokiuose renginiuose nėra buvę (atvirkščiai, šios partijos visada buvo vienos aktyviausių Lietuvos dalyvavimo NATO ir pačios NATO rėmėjų). Tačiau „tyrimo" autorės (-iai) po pastraipėlės, kurioje pirmuoju sakiniu pasakyta, kad „po 2014 m. Krymo aneksijos Lietuvoje pasipylė protestai prieš NATO", toliau tęsia/.../kad šiuose renginiuose matyti tautininkiškų ir patriotinių organizacijų vėliavos bei veikėjai /.../". Nors pilnas „tautininkiškos organizacijos" pavadinimas čia nepateiktas, tačiau jis aiškiai numanomas iš tolesnio teksto, taip pat iš publikacijoje minimų asmenų (S. Gorodeckis yra Lietuvių tautininkų ir respublikonų sąjungos pirmininkas, G. Songaila buvo Tautininkų sąjungos pirmininkas, o N. Puteikis yra Centro partijos –Tautininkų pirmininkas).

Nei mes asmeniškai, nei tautininkai, nei centristai nėra niekaip susiję ne tik su šiomis akcijomis-protestais, bet ir su publikacijoje paminėtais asmenimis, šių akcijų-protestų organizatoriais ar dalyviais. Nei mes, nei mūsų atstovaujamos „tautininkiškos organizacijos" nėra niekaip susijusios ir su kitais šiame straipsnyje įvardintais protestais prieš NATO ar su kitais tokiais renginiais, kuriuose galėjo būti skleidžiama „Kremliaus dezinformacija" ar platinama „antivalstybinė propaganda", kadangi tai prieštarautų mūsų ir mūsų atstovaujamų „tautininkiškų organizacijų" vertybėms bei programinėms nuostatoms. Tautininkus ir centristus labai žeidžia, kad mūsų organizacijas straipsnio autoriai be jokio pagrindo gretina ir su Rusijos „visuomenės saugumo koncepcija". Mūsų programinėse nuostatose niekada nebuvo absurdiškų teiginių, kad mes nuo Vakarų korporacijų išnaudojimo ginsime „gamtinių išteklių gausią Rusijos civilizaciją" ir kad mes kažkaip susiję su šia koncepcija tikinčiais asmenimis, kurie „mano, kad remiantis jos idėjomis galima atkurti Rusijos galybę, nugalėti „destruktyvius" Vakarus, ir palaiko Rusijos vykdomą agresyvią užsienio politiką". Atvirkščiai, tiek tautininkai, tiek centristai niekada nepalaikė Rusijos agresyvios politikos, visada rėmė Ukrainos teritorinį vientisumą ir, skirtingai nei kitos partijos bei organizacijos, aktyviais praktiniais veiksmais palaikė jos kovą prieš Rusijos agresiją.

Nesirengiame veltis į ginčus su straipsnyje pateiktais LRT autorių vertinimais ir nuomonėmis, tačiau į faktinės tikrovės neatitinkančius teiginius privalome reaguoti ir įstatymų nustatyta tvarka reikalaujame LRT bei straipsnio autorių atsakomybės.

Atsižvelgiant į tai, kas aukščiau išdėstyta, iš ko yra aišku, kad didelė dalis straipsnyje pateiktos informacijos neatitinka tikrovės, yra netiksli ir šališka, taip pat žemina S. Gorodeckio, N. Puteikio, G. Songailos garbę ir orumą bei kenkia politinių partijų „Centro partija-Tautininkai" bei „Lietuvių tautininkų ir respublikonų sąjungos" dalykinei reputacijai ir teisėtiems interesams, bei remiantis Visuomenės informavimo įstatymo 15 str. suteikta atsakymo teise, reikalaujame LRT portale prie straipsnio paskelbti tokio turinio mūsų visų, žemiau pasirašiusių, atsakymą:

„1. 2021.05.17 06:53 LRT portale publikuoto straipsnio  „LRT tyrimas. Už Šeimų maršo rengėjų ir rėmėjų – antiNATO mitingų šleifas, pronacistinės organizacijos ir ryšiai su VSD ataskaitose minimais asmenimis" (toliau tekste – Straipsnis) antraštės teiginys, kad šis straipsnis yra „tyrimas" neatitinka tikrovės.

2. Straipsnio antraštės teiginys, kad „už Šeimų maršo rengėjų ir rėmėjų – antiNATO mitingų šleifas, pronacistinės organizacijos ir ryšiai su VSD ataskaitose minimais asmenimis" neatitinka tikrovės. Šis teiginys neatitinka tikrovės ir ta dalimi, kuria Straipsnyje su šiuo teiginiu yra siejami piliečiai S. Gorodeckis, N. Puteikis, G. Songaila ir politinės partijos „Centro Partija-Tautininkai", „Lietuvių tautininkų ir respublikonų sąjunga".

3. Straipsnio teiginys, kad „Didysis šeimos gynimo maršas" sutelkė žmones, kurie ir anksčiau dalyvavo arba organizavo įvairius protestus bei mitingus, o juose skambėjo labai panaši retorika, atsikartojo tie patys reikalavimai ir lozungai. Itin dažnai jie sutapo su Kremliaus skleidžiama dezinformacija" neatitinka tikrovės. Šis teiginys, tiek kiek Straipsnyje jis yra susiejama su piliečiais S. Gorodeckiu, N. Puteikiu, G. Songaila ir su politinėmis partijomis „Centro Partija-Tautininkai", „Lietuvių tautininkų ir respublikonų sąjunga", neatitinka tikrovės. Šio teiginio dalys: „atsikartojo tie patys reikalavimai ir lozungai" ir „itin dažnai jie sutapo su Kremliaus dezinformacija", tiek kiek Straipsnyje jos yra susiejamos ir su piliečiais S. Gorodeckiu, N. Puteikiu, G. Songaila bei su politinėmis partijomis „Centro Partija-Tautininkai", „Lietuvių tautininkų ir respublikonų sąjunga", neatitinka tikrovės.

4. Straipsnio teiginys, kad „Po 2014 m. Krymo aneksijos Lietuvoje pasipylė protestai prieš NATO /.../. Tai, kad šiuose renginiuose matyti tautininkiškų ir patriotinių organizacijų vėliavos bei veikėjai /.../" neatitinka tikrovės. Šis teiginys neatitinka tikrovės ir ta dalimi, kuria Straipsnyje jis yra susiejamas ir su piliečiais S. Gorodeckiu, N. Puteikiu, G. Songaila bei su politinėmis partijomis „Centro Partija-Tautininkai", „Lietuvių tautininkų ir respublikonų sąjunga".

5. Straipsnio teiginys, kad „prasidėjus pandemijai, klausimų, prieš kuriuos protestuojama, sąrašą papildė nepasitenkinimas karantino suvaržymais, pandemijos neigimas ir pasisakymai prieš testavimą, vakcinas bei vakcinaciją" tiek, kiek jis Straipsnyje yra siejamas ir su piliečiais S. Gorodeckiu, N. Puteikiu, G. Songaila bei su politinėmis partijomis „Centro Partija-Tautininkai", „Lietuvių tautininkų ir respublikonų sąjunga", neatitinka tikrovės.

6. Straipsnio teiginys, kad „kone visų 2019–2021 m. vykusių mitingų ir protestų organizatoriai ir dalyviai persipina, juos palaiko konkretūs politikai ir politinės organizacijos, taip pat ir atsišviežinusios radikalios nacionalistinės partijos" neatitinka tikrovės. Šis teiginys neatitinka tikrovės ir ta dalimi, kuria jis Straipsnyje yra susiejamas ir su piliečiais S. Gorodeckiu, N. Puteikiu, G. Songaila bei su politinėmis partijomis „Centro Partija-Tautininkai", „Lietuvių tautininkų ir respublikonų sąjunga". Šio teiginio dalis, kad „2019–2021 m. vykusių mitingų ir protestų organizatoriai ir dalyviai persipina", tiek kiek ji Straipsnyje yra susiejama ir su piliečiais S. Gorodeckiu, N. Puteikiu, G. Songaila bei su politinėmis partijomis „Centro Partija-Tautininkai", „Lietuvių tautininkų ir respublikonų sąjunga", neatitinka tikrovės. Šio teiginio dalis, kad beveik visu šiuos 2019-2021 m. vykusius mitingus ir protestus „palaiko /.../ ir atsišviežinusios radikalios nacionalistinės partijos" neatitinka tikrovės, o sąvoka „radikalios nacionalistinės partijos", tiek kiek ji Straipsnyje taikoma ir politinėmis partijomis „Centro Partija-Tautininkai", „Lietuvių tautininkų ir respublikonų sąjunga", yra taikoma nepagrįstai ir įžeidžiančiai.

7. Straipsnio teiginys, kad „visus šiuos protestus nuo 2012 m. vienija ne tik tie patys organizatoriai arba dalyviai, o ir tai, kad arba vieni, arba kiti turi aiškias sąsajas su veikėjais ir jų informaciniais kanalais, minimais VSD ataskaitose. VSD juos yra įvardijusi kaip arba finansuojamais, arba esančiais dalimi priešiškų Lietuvai jėgų organizacijų" neatitinka tikrovės. Šis teiginys neatitinka tikrovės ir ta dalimi, kuria Straipsnyje jis besąlygiškai susietas ir su piliečiais S. Gorodeckiu, N. Puteikiu, G. Songaila bei su politinėmis partijomis „Centro Partija-Tautininkai", „Lietuvių tautininkų ir respublikonų sąjunga". Šis teiginys neatitinka tikrovės ir ta dalimi, kuria prieš NATO organizuoti protestai, sąsajos su VSD ataskaitose minimais asmenimis bei su priešiškomis Lietuvai jėgomis/organizacijomis yra susieti su piliečiais S. Gorodeckiu, N. Puteikiu, G. Songaila bei politinėmis partijomis „Centro Partija-Tautininkai", „Lietuvių tautininkų ir respublikonų sąjunga".

8. Straipsnio nuoroda „laiko juostoje": „Įvykis. 2016-01-19 Birželio 3 grupė jungiasi su Liaudies partija ir Respublikonų partija" yra klaidinanti ir neatitinka tikrovės.

9. Straipsnio nuoroda „laiko juostoje": „2010-2012 Garliavos įvykiai. Protestai ir "Drąsos kelio" partijos įsteigimas. DALYVIAI / STEIGĖJAI Andrius Lobovas, Gintaras Songaila, Milvydas Juškauskas (išreiškia palaikymą)" yra klaidinanti ir neatitinka tikrovės.

10. Straipsnyje cituojamas A. Sutkaus teiginys apie Centro partijos ir Tautininkų dalyvavimą „Susitelkime": „Čia yra ir feisbuko grupė „Neabejingi", ir Šeimų sąjūdis, ir Centro partija, ir Tautininkai, ir „Lietuva yra čia", ir Solidarumo partijos atstovai, ir su Lenkų rinkimų akcija turėjome neblogus santykius, tik jie truputį atvėso, bet vėl jie, manau, atsinaujins" neatitinka tikrovės. Jis neatitinka tikrovės ir ta dalimi, kuria šis teiginys apie dalyvavimą „Susitelkime" Straipsnis sieja su piliečiais S. Gorodeckiu, N. Puteikiu, G. Songaila bei politinėmis partijomis „Centro Partija-Tautininkai", „Lietuvių tautininkų ir respublikonų sąjunga".

11. Straipsnio teiginys, kad: „Didžiajame šeimos gynimo marše" buvo galima išvysti visus iki šiol išvardytus asmenis" neatitinka tikrovės. Jis neatitinka tikrovės ir ta dalimi, kuria su dalyvavimu šiame marše yra siejamas ir pilietis G. Songaila, kuris yra taip pat šiame Straipsnyje išvardintas asmuo. Mūsų duomenimis, šis teiginys yra neteisingas taip pat ir dėl daugelio kitų Straipsnyje išvardintų asmenų.

12. Straipsnyje Rusijos „Visuomenės saugumo koncepcija" bei jos platinimas „prieš JAV bei NATO nukreiptose protesto akcijose" yra melagingai siejamas ir su piliečiais S. Gorodeckiu, N. Puteikiu, G. Songaila bei politinėmis partijomis „Centro Partija-Tautininkai", „Lietuvių tautininkų ir respublikonų sąjunga". Šių piliečių bei organizacijų bet koks, net ir netiesioginis ar numanomas siejimas Straipsnyje su tikslais „atkurti Rusijos galybę",  su VSD teiginiais apie asmenis, kurie „palaiko Rusijos vykdomą agresyvią užsienio politiką" neatitinka tikrovės.

Reikalaujame aukščiau išdėstytą mūsų atsakymą paskelbti LRT portale prie straipsnio nedelsiant.

 

Centro partija – Tautininkai, pirmininkas N. Puteikis

Lietuvių tautininkų ir respublikonų sąjunga, pirmininkas S. Gorodeckis

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys, buvęs Seimo narys, G. Songaila

Komentarų nėra: