2021-06-04

Pr.žiniasklaidai: Tautininkų mitinge prie Seimo - Prezidento sveikinimo žodis ir itin aštri kritika valdantiesiems

Tautininkų mitinge prie Seimo - Prezidento sveikinimo žodis ir itin aštri kritika valdantiesiems

Vakar prie Seimo įvyko Centro partijos – Tautininkų organizuotas Sąjūdžio susikūrimo dienos minėjimo mitingas, kurio pradžioje buvo perskaitytas Prezidento G.Nausėdos sveikinimo žodis, o itin aštrią kritiką valdantiesiems išsakė žinomi Lietuvoje žmonės: istorikai, politologai, filosofai, visuomenininkai, politikai.

„Mes niekada nesužinosime, ką galime, kol nepradėsime daryti...1988 metų birželio 3 – ąją nuaidėjo Mokslų akademijos salėje...Taip gimė Sąjūdis. Taip gimė pilietinė galia. Taip atgimė Nepriklausoma Lietuva. Taip gimė svarbiausia pamoka mums – ten, kur Lietuvos Tauta atvira permainoms, vieninga ir solidari, nevaržoma politinės cenzūros ir primetamų stereotipų, niekas negali jos sustabdyti" – tokius Prezidento G.Nausėdos sveikinimo žodžius susirinkusiems Nepriklausomybės aikštėje nuo scenos perskaitė mitingo vedantysis K.Krivickas.

„Laisvės partija veikia priešingai Sąjūdžio idealams. Jeigu šita valdžia ir toliau išsilaikys tai Lietuvai reikės užsakyti mišias" – mitingo dalyviams kalbėjo Sąjūdžio kūrėjas, signataras, filosofas B.Genzelis.

Valdančiųjų iš pareigų pašalintas, buvęs Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vadovas, politologas Adas Jakubauskas konstatavo, kad valdantieji su juo susidorojo dėl jo principingos pozicijos kalbant apie istorinę atmintį. „Mane Seimo valdantieji pašalino dėl to, kad gyniau lietuvių Tautos didvyrių: generolo Noreikos, Kazio Škirpos, Birželio 23 – osios sukilimo istorinę atmintį" – susirinkusiems kalbėjo A.Jakubauskas.

„Anksčiau komunistai buvo užvaldę ir su jais kovojome, o dabar Landsbergių klanas su Laisvės partija uzurpavo Lietuvą ir bruka mums savo genderistines LGBT ideologijas. Prie sovietų režimo kovojau už minties, žodžio laisvę, demokratiją ir buvau įkalintas ir tikrai nesitikėjau, kad šiandien, praėjus 33 metams, vėl bus persekiojami tie, kurie kovoja už tautines, tradicines vertybes, kurie gina šeimą ir Konstituciją" – sakė mitinge kalbėjęs Seimo narys P.Gražulis.

 „Valdžią Lietuvoje šiandien užgrobė tie, kurie Sąjūdžiui gimstant dalyvaudavo kontrmitinguose, dabar tie garsūs teisėjai, politikai, žinomi žurnalistai, prokurorai, Konstitucinio teismo nariai, kurie tuomet dalyvavo sovietų valdžios organizuotame mitinge prieš Lietuvos laisvę ir iš visų jėgų smerkė Sąjūdį, jie dabar yra valdžioje, jie prisitaikė, jie dabar vairuoja Lietuvos laivą, tai žmonės be patriotizmo, žmonės, kurių vienintelis troškimas turėti garbę, pareigas ir pinigus, ir dabar jie valdo šitą valstybę ir jie vėl mus atakuoja,  niekina, tyčiojasi vien todėl, kad mes giname Sąjūdžio vertybes, pasisakome už tautines, tradicines vertybes, prigimtinę šeimą ir Tautos patvirtintą Konstituciją" – kalbėjo Centro partijos – Tautininkų pirmininkas N.Puteikis.

 „Konservatorių partija nusisuko nuo laisvės kovų dalyvių, politinių kalinių ir tremtinių atstovautų vertybių ir ėmė pataikauti liberalistinėms „Laisvės" partijos iniciatyvoms. Tėvynės sąjungos politikai Seime vykdo vieną vertybių išdavystę po kitos. Palaiko ir balsuoja už Partnerystės įstatymą, Stambulo konvenciją. Nusisuka nuo Bažnyčios, nuo krikščioniškų vertybių, nuo tradicinės šeimos." – kalbėjo Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos garbės pirmininkas J.Burokas

„Šiandien valdantieji mus nori paversti „laisvais" nuo įsipareigojimų Tautai, tikėjimui, laisvei, kalbai, istorijai ir netgi savo lyčiai, prieš mūsų pagrindines vertybes kovoja ne tik išorės priešai iš rytų, bet ir savi, vidiniai priešininkai sėdintys  Seime ir valdantys mus pagal dirbtinai sukonstruotus genderistinės, globalistinės ideologijos standartus" – kalbėjo Sąjūdžio aktyvistas, tautinio patriotinio naujienų portalo alkas.lt įkūrėjas ir vyriausiasis redaktorius J.Vaiškūnas.

Pirmasis atkurtos nepriklausomos Lietuvos krašto apsaugos ministras Audrius Butkevičius kvietė žmones pakilti naujam Sąjūdžiui už tautiškumo, šeimos, kalbos, tradicinių vertybių išsaugojimą: „Tai yra mūsų pareiga. Visų mūsų, kurie stovėjome Sąjūdžio mitinguose, kurie gynėme parlamentą nuo priešo tankų ir kurie matėm kaip iš nieko gali atgimti valstybė. Mūsų pareiga šiandien pasakyti jaunajai kartai – išdrįskite, tai įmanoma." – kalbėjo A.Butkevičius.

„Tauta atgimsta kas vieną kartą, praėjo 33 metai nuo Sąjūdžio įsikūrimo, aš tikiu, kad šiandien vėl vyksta atgimimas, tikras atgimimas, kai stojama kovoti dėl esminių, svarbiausių mūsų tautai vertybių. Priešininkai to labiausiai ir bijo, nes jie vertybių neturi. Per Tautos sukilimą birželio 23 – ąją žuvo daugiau Lietuvos karių negu per visas laisvės kovas, o Lietuvos valdžia išsižada jų aukos, ar galėjome kada nors įsivaizduoti tokį akibrokštą? Tai atmerkime akis ir pamatykime, kad istorinis atminimas birželio 23 – osios sukilimo dalyvių ir aukų turi būti pagerbtas. Tai viena didžiausių Lietuvos pergalių ir ji turi būti tinkamai paminėta. Gėda valdžiai, kuri nusisuka nuo savo didvyrių." – sakė Lietuvių tautininkų ir respublikonų sąjungos pirmininkas S.Gorodeckis.

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Iniciatyvinės grupės narių vardu, vienas Sąjūdžio kūrėjų Gintaras Songaila paskelbė kreipimąsi į Seimo narius: „Valdžia nusisuko nuo savo Tautos, nusisuko nuo Sąjūdžio vertybių. Konstitucinis teismas atėmė iš Tautos galias ir atidavė jas ES biurokratams. Šiandien Laisvąjį Pasaulį jau tenka ginti ne vien nuo Rytų imperialistų, bet ir nuo Vakarų genderistų. Nauji ideologai, nors save vis dar vadina liberalais, mano, kad valstybinė valdžia turi teisę perkeisti šeimos instituciją pagal savo skonį, o ir vaikai esą yra valstybės institucijų nuosavybė. Ši ideologija jau aktyviai brukama į įstatymus -Partnerystės įstatymą, Stambulo konvenciją.

Su apgaulingo „liberalizmo" ir menamos „pažangos" vėliava šiandien jau kėsinamasi ir į kitus šiuolaikinių valstybių demokratinius konstitucinius principus. Jiems užkliūva ir praeities paveldėta tautų kultūrinė tapatybė ir konstitucinis valstybinių kalbų statusas, istoriniai Europos tautų pasakojimai. O ir pačias tautas postmodernistiniai ideologai skelbia esant tik „menamomis", todėl „netikromis" bendruomenėmis. Iš čia išplaukia ir neigiamas požiūris į tautų referendumus bei į pačią tiesioginę demokratiją, kurią kai kas jau ėmė tapatinti net su nacizmu.

Vienintelės teisingos nuomonės žurnalistika formuoja požiūrį, kad atskiros visuomenės grupės esą ne tik gali, bet net ir privalo politinėmis priemonėmis primesti savo valią piliečių daugumai. Esą šios visuomenės grupės „geriau žino", ko liaudžiai reikia, ir kas yra jai gėris bei pažanga. Respublikos, kaip bendrojo piliečių reikalo, idealas iš viešosios politikos nuolat stumiamas į pašalius.

Nuo piliečių atitrūkusi valdžia nesiima spręsti esminių šalies ūkio uždavinių, socialinės atskirties problemų, jai tampa svetimi nacionalinės kultūros, mokslo, tautos ugdymo reikalai. Tokia valstybė tampa neatspari korupcijai. Menkas piliečių pasitikėjimas Lietuvos valstybės institucijomis kelia didelį pavojų valstybės ir tautos ateičiai.

Todėl kviečiame Lietuvos Respublikos Seimo narius, pagal Konstituciją - Tautos atstovus, visus įtampą keliančius svarbiausius klausimus spręsti referendumais. Jei referendumo rezultatai kam nors nepatiks, teks su tuo susitaikyti, nes Tauta yra suverenas. Nuo savo valstybės reikalų nustumti piliečiai turi teisę vėl mokytis prisiimti atsakomybę. Tik taip stiprinsime piliečių valią ginti ir puoselėti savo valstybę." – skelbiama Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narių pasirašytame pareiškime.

Sąjūdžio susikūrimo dienos minėjimo mitinge prie Seimo vakar taip pat dalyvavo ir pasisakė politologas, tautininkas M.Kundrotas, Sąjūdžio kūrėjas, sovietų lageriuose kalintas L.Kerosierius, aktyvi visuomenininkė, Lietuvos krikščionių demokratų partijos ir Kauno sekmadieninės sąjūdžio mokyklos atstovė G.Nevulienė, vienas iš Sąjūdžio steigėjų, Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos steigėjas, ekonomistas, profesorius A. Buračas.

 

 

 


Komentarų nėra: