2021-06-02

Pranešimas: Minint Sąjūdžio susikūrimo dieną, birželio 3 – ąją, prie Seimo vyks mitingas „Už prigimtinę šeimą, už tautines tradicines vertybes, už Konstituciją“

Minint Sąjūdžio susikūrimo dieną,  birželio 3 – ąją, prie Seimo vyks mitingas „Už prigimtinę šeimą, už tautines tradicines vertybes, už Konstituciją"

 

„Prieš 33 metus, birželio 3 dieną, buvo įteigta 35 žmonių Sąjūdžio iniciatyvinė grupė, kurios susikūrimas ir tapo oficialia Lietuvos Sąjūdžio pradžia. Tuomet Tauta pakilo ir susitelkė kovoti dėl savo laisvės, dėl savo tautiškumo, dėl savo kalbos, istorijos ir tradicijų. Akivaizdu, kad šiandien Lietuvai ir vėl reikia naujo sąjūdžio. Tuomet kovojome vardan savo šalies laisvės ir nepriklausomybės nuo Sovietų okupacijos. Šiandien vėl turime telktis ir pakilti naujam vertybiniam sąjūdžiui už prigimtinę šeimą, už Konstituciją, už tautines, tradicines vertybes, už lietuvių kalbą, už istorinę atmintį, už žodžio laisvę ir jų išsaugojimą." – pranešime skelbia vienas iš mitingo organizatorių, Centro partijos – Tautininkų pirmininkas N.Puteikis.

 „Tuomet, prieš 33 metus, prasidedant Sąjūdžiui nejautėme baimės. Buvo tik džiaugsmas ir pakili nuotaika, nes pasirinkome teisingą, prasmingą kelią, kuriuo norėjome eiti, kuriuo norėjo eiti Lietuva. Kvietėme, agitavome, drąsinome žmones telktis ir vienytis bendram tikslui. Ir mums pavyko. Pavyko todėl, kad sugebėjome žmones išlaisvinti iš baimės jausmo. Kiekvienas, kuris tuomet prisidėjo prie Sąjūdžio veikė ne todėl, kad buvo gavęs kažkokius nurodymus, o jungėsi vedini sielos šauksmo. Džiaugiuosi, kad man teko garbė būti vienu iš Sąjūdžio iniciatorių. Kaip tada, taip ir šiandien man yra akivaizdu, kad Lietuvai ir vėl reikia naujo pakilimo, naujojo Sąjūdžio, turime ir vėl telktis, ir vėl išreikšti vieningą palaikymą svarbiausioms Konstitucijoje įtvirtintoms mūsų vertybėms: prigimtinei šeimai, tautiškumui, kalbai, istorinei atminčiai. Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Iniciatyvinės grupės nariai mitingo metu paskelbs kreipimąsi į Tautos atstovus, Seimo narius išreikšdami susirūpinimą dėl netinkamo atstovavimo Sąjūdžio vertybėms, idealams ir principams ir paragins parlamentarus saugoti, ginti ir atstovauti Tautos interesus įtvirtintus mūsų Konstitucijoje." – kalbėjo vienas iš Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narių G.Songaila.

 „Dabartinė valdžia veikia priešingai žmonių valiai, jie stumia įstatymus, kuriems nepritaria absoliuti dauguma Lietuvos žmonių. Tai daro sąmoningai, tyčia, mėgaudamiesi savo įgaliojimais ir žinojimu, kad iki kitų rinkimų niekas negali jų atšaukti iš Seimo. Tačiau Konstitucijoje parašyta, kad valstybę kuria Tauta ir Tautos valia yra svarbiausia. Lietuvos žmonės jau pakilo. Matėme visuotinį susirinkimą „Didžiajame šeimos gynimo marše", privalome ir toliau kelti ir telkti žmones, ginti Sąjūdžio vertybes, todėl birželio 3 – ąją, kviečiame visus, kurie nepritaria dabartinės valdžios sprendimams ir stumiamiems įstatymų projektams į mitingą prie Seimo "Už prigimtinę šeimą, už tautines tradicines vertybes, už Konstituciją!". Vilniaus miesto savivaldybės administraciją išdavė leidimą 500 žmonių mitingui prie Seimo, kuris įvyks jau šį ketvirtadienį, birželio 3 dieną, 18 valandą. Šiuo metu socialiniame tinkle „Facebook" į šį mitingą yra užsiregistravę ar juo susidomėję apie 2000 žmonių. Kviečiame visus, kurie dalyvaus šiame renginyje laikytis nustatytų karantino reikalavimų, išlaikyti saugų atstumą tarp dalyvių – pranešime skelbia mitingo iniciatorius, Centro partijos – Tautininkų pirmininko pavaduotojas K.Krivickas.

 Mitingo "Už prigimtinę šeimą, už tautines tradicines vertybes, už Konstituciją" metu pasisakys Sąjūdžio Iniciatyvinės grupės nariai, iškilūs Lietuvos žmonės, istorikai, filosofai, žurnalistai, visuomenininkai, mokslininkai, skambės Sąjūdžio laikų dainos, mitingo dalyvių vardu bus paskelbtas mitingo organizatorių ir dalyvių pareiškimas valdžiai ir Sąjūdžio Iniciatyvinės grupės narių kreipimasis į Tautos atstovus, Seimo narius.

 „Dabartinės valdančiosios koalicijos politika iš esmės prieštarauja svarbiausiems Sąjūdžio siekiams – žodžio ir saviraiškos laisvei, Tautos suverenitetui ir pilietinei savivaldai.

Valdžia primeta dvejopus standartus skirtingų pasaulėžiūrų žmonėms, tariamai antidiskriminacinių ir neapykantos prevencijos įstatymų pavidalu, suverenias Tautos galias atidavė ne Lietuvos institucijoms, pasisavino piliečių galias, varžydama referendumų iniciatyvas, atsisakydama žemiausio lygio savivaldos ir visuomenės atstovų teismuose, iš priverstinių piliečių mokesčių kišeninės išlaikomas visuomeniniu turintis būti, bet siaurus partinius interesus atstovaujanti LRT, visa tai tolina Lietuvą nuo Sąjūdžio vertybių, idealų ir siekių.

Valdantieji kėsinasi į valstybės pagrindus – prigimtinę šeimą, valstybinę kalbą ir tautinę tapatybę, kuria dirbtinius šeimos pakaitalus, atveria Lietuvą pasaulio perėjūnams, steigia teritorinius rezervatus kitakalbiams Lietuvos piliečiams, skatina tautinį ir pilietinį pasipriešinimą ir susipriešinimą. Kviečiame Seimo valdančiųjų partijų vadovus nedelsiant pradėti dialogą su visuomene, organizuojant garbingas ir atviras diskusijas aktualiais visuomenei klausimais.

Inicijuoti referendumus dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos santykio su tarptautiniais teisės aktais nustatymo, Tarptautinio migracijos pakto persvarstymo, sprendimo dėl lyčiai neutralaus Partnerystės įstatymo, Stambulo konvencijos svarstymo, realaus pilietinio referendumo iniciatyvai būtinų sąlygų palengvinimo. Panaikinti diskriminacinę „neapykantos nusikaltimų" sąvoką, ideologines „lytinės orientacijos" ir „lyties tapatybės" sąvokas visuose Lietuvos teisės dokumentuose." – skelbiama mitingo organizatorių pareiškime.

 Sąjūdžio susikūrimo dienos minėjimo mitingas "Už prigimtinę šeimą, už tautines tradicines vertybes, už Konstituciją" Nepriklausomybės aikštėje, prie Seimo, vyks jau šį ketvirtadienį, 18 valandą. Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio pradžia laikomas Sąjūdžio Iniciatyvinės grupės susikūrimas 1988 metų birželio 3 dieną. Iniciatyvinę grupę sudarė 35 žymūs Lietuvos mokslo ir meno žmonės. 
Komentarų nėra: